Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Kursy Walut

Na dzień: 2014-04-23
Waluty Kupno Sprzedaż
USD 2.9630 3.1062
GBP 4.9564 5.2544
EUR 4.0936 4.2910

Subskrypcja

Sonda

Nieruchomości

 

Ogłoszenia 1 – 3 dot. nieruchomości gruntowych położonych w Gdańsku ul. Jacka Malczewskiego
 
Ogłoszenie 1
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
Henryk Kępa
Kancelaria Komornicza, ul. De Gaulle'a 11/1, Gdańsk, 80-261 Gdańsk
tel. 58-322-31-45 / fax. 58-322-31-45
Sygnatura: Km 1603/09
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Henryk Kępana podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2014 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy ul. 3 Maja 9 A 80-802 Gdańsk, pokój A 1.09, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntową z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego poprzez wykonanie ław fundamentowych i ścian parteru, uzbrojona w siec elektryczną  położona przy ul. Jacka Malczewskiego w Starszynie, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00203736/4.
Suma oszacowania wynosi 344 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 165,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 422,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 58 12405400 1111 0000 4915 9848.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 9 A, Gdańsk, 80-802 Gdańsk.
 
Ogłoszenie 2
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
Henryk Kępa
Kancelaria Komornicza, ul. De Gaulle'a 11/1, Gdańsk, 80-261 Gdańsk
tel. 58-322-31-45 / fax. 58-322-31-45
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Henryk Kępana podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy ul. 3 Maja 9 A, 80-802 Gdańsk, pokój A 1.09, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Jacka Malczewskiego , 83-010 Straszyn, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00181805/8.
Suma oszacowania wynosi 221 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 847,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 113,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 58 12405400 1111 0000 4915 9848.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 9 A, Gdańsk, 80-802 Gdańsk.
 
Ogłoszenie 3
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
Henryk Kępa
Kancelaria Komornicza, ul. De Gaulle'a 11/1, Gdańsk, 80-261 Gdańsk
tel. 58-322-31-45 / fax. 58-322-31-45
Sygnatura: Km 1603/09
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Henryk Kępa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2014 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy ul. 3 Maja 9 A 80-802 Gdańsk, pokój A 1.09, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Jacka Malczewskiego , 83-010 Straszyn, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00188013/8.
Suma oszacowania wynosi 220 910,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 682,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię
w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 091,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 58 12405400 1111 0000 4915 9848.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 9 A, Gdańsk, 80-802 Gdańsk.
 
 

Ogłoszenie 4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie
Tomasz Gierała
Kancelaria Komornicza, Warszawska 22A, Piaseczno, 05-500 Piaseczno
tel. 227371033 / fax. 227267555
Sygnatura: Km 318/12 i inne 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2014 o godz. 9:50 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, sala 201 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: Małgorzata Radecka położonej przy ul. Ułanów 20, Stefanowo, gmina Lesznowoladla której Sąd Rejonowy w Piasecznie prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00246936/8.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu ma powierzchnię 5600 m2, położona jest w Stefanowie, gmina Lesznowola. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (powstałym w latach 80-tych, złożonym z przedpokoju, kuchni, pokoju, pokoju zaadaptowanego z garażu - na parterze; a także przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, dwóch pokoi - na parterze), murowanym o powierzchni użytkowej 100 m2,, wiatą o powierzchni 260 m2 i sześcioma szklarniami o łącznej powierzchni 2000 m2. Szklarnie zgrupowane po 4 i 2 były wznoszone w latach 2000 - 2005, są wyposażone w instalację ogrzewania.
Suma oszacowania wynosi 1 375 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 916 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w
wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 137 500,00 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP I O/Piaseczno 50 1020 1169 0000 8902 0177 0833.


Poniżej link do strony z licytacją i zdjęciami nieruchomości:
 
 
 
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. ► Kod SWIFT: POLUPLPR