Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis PLD-KFG, udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zabezpieczenie spłaty kredytów przyznawanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP). Gwarancją objęte mogą być następujące produkty kredytowe:

  • kredyty obrotowe (kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy),
  • kredyty inwestycyjne.

 

Udzielona przez BGK gwarancja stanowi pomoc de minimis. Łączna wartość tej pomocy dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych równowartości:

  • 100 000 EUR (sektor transportu drogowego towarów),
  •  200 000 EUR (pozostałe sektory)

 

Informacje podstawowe (do 30 czerwca 2022 r.):

  • Gwarancja obejmuje do 80% kwoty kredytu,
  • Maksymalna kwota gwarancji - 3 500 000 zł*

*maksymalna kwota może być wyższa z zastrzeżeniem, że gwarantowana kwota wyrażona w złotych i ustalona na podstawie średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu objęcia kredytu gwarancją nie przekracza:

o   1,5 mln EUR (lub, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów, 750 000 EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 5 lat,

o   750 000 EUR (lub, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym towarów, 375 000 EUR), a czas trwania gwarancji nie przekracza 10 lat.

przy czym, gwarancja obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.

 

  • Opłata prowizyjna wynosząca 0,50% pobierana jest z góry za okresy roczne. Za pierwszy okres roczny – od kwoty udzielonej gwarancji, za kolejny – od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji. Jeśli okres gwarancji jest krótszy niż rok, opłata za ten okres naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania gwarancji, w wysokości 1/12 opłaty rocznej.

 

Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 30 czerwca 2022 r. wynosi 0%. 

 

 

 

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR