Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Poręczenie i gwarancja bankowa


Poręczenie i gwarancja bankowa

Korzyści
Informacje o produkcie
Jak kupić ?


►    uzyskując poręczenie/gwarancję bankową nie angażujesz własnych
       środków finansowych
►    prowizja od udzielonej
gwarancji/poręczenia 0,2% miesięcznie

 

Cel gwarancji/poręczenia
    Poręcznie/gwarancja przyszłych zobowiązań zleceniodawcy

Dla kogo
    osób fizycznych, osób prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej
    spółek prawa handlowego, które we własnym imieniu podejmują
    i wykonują działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa polskiego

Kwota gwarancji/poręczenia
    Dowolna wskazana przez zleceniodawcę

Prowizja i opłaty
    zgodnie z obowiązującą w banku 
Taryfą prowizji i opłat bankowych 

Forma zabezpieczenia
    wg ogólnie przyjętych zasad w banku

Wymagane dokumenty
    wniosek o poręczenie/gwarancję,
    dokumenty założycielskie firmy,
    zaświadczenie o nie zaleganiu w płaceniu podatku do US
    i składek ubezpieczeniowych do ZUS
    dokumenty ekonomiczno-finansowe firmy,
    informacja o wnioskodawcy,
    dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu

Inne
    -    udzielana za przedsiębiorców będących rezydentami,
    -    posiadających rachunek bieżący w Banku i prowadzących
         przez ten rachunek rozliczenia pieniężne przez okres,
         co najmniej 1 roku,
    -    posiadających zdolność kredytową.

Więcej
   
Regulamin dostępny w jednostkach operacyjnych Banku.


Odwiedź najbliższą jednostkę operacyjną Banku.

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR