Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Subskrypcja

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 06-06-2017

Podpisanie umowy na obsługę bankową

 


W dniu 5 czerwca 2017 r. gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę z Bankiem Spółdzielczym w Piasecznie - PS Bankiem na „Obsługę bankową budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021”. Na spotkaniu, podpisano również umowę przedwstępną wynajmu lokalu w nowym ratuszu, na potrzeby placówki Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

Umowa została podpisana w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz na podstawie § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Piasecznie Oddział Konstancin-Jeziorna.

W imieniu gminy Konstancin-Jeziorna umowę podpisali: burmistrz Kazimierz Jańczuk oraz skarbnik Dariusz Lipiec. Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank reprezentowali: Prezes Zarządu Kazimierz Grabczuk oraz Zastępca Prezesa Zarządu Jolanta Rożek.

Przedwstępna umowa najmu na lokal użytkowy w nowym ratuszu

Oprócz umowy na świadczenie usług bankowych w zakresie obsługi budżetu gminy Konstancin-Jeziorna i podległych jednostek organizacyjnych (13 jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej), podpisana została przedwstępna umowa najmu na lokal użytkowy, który jest przeznaczony na prowadzenie działalności bankowej (na podstawie uchwały nr 440/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie).

Po oddaniu do użytku budynku ratusza, zostanie podpisana umowa najmu z bankiem na wynajęcie tego lokalu. Będzie w nim funkcjonować placówka Banku Spółdzielczego w Piasecznie przez okres 4 lat (od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2021 r.). 

Źródło i zdjęcia: link

lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. ► Kod SWIFT: POLUPLPR