Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 24-06-2020

Informacja o przedterminowym wykupie obligacji serii BSP0724

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Piasecznie informuje, że w dniu 24.06.2020 r. działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Banku oraz na podstawie pkt. 17.5 Warunków emisji obligacji na okaziciela serii BSP0724 emitowanych przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie, w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego znak DBS-DBSZ5.7100.6.2020.DK z dnia 23 czerwca 2020 r. (zgoda na wykup przed terminem zapadalności), postanowił dokonać przedterminowego wykupu obligacji serii BSP0724 w liczbie 100.000 szt., w kwocie 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), wyemitowanych w dniu 18 lipca 2014 r., zaliczonych do funduszy uzupełniających Banku (Tier II) na podstawie decyzji KNF nr DBS/DBS_W5/7111/16/23/2014/PH z dnia 24.09.2014 r.

 

 

Wykupu obligacji Bank dokona:

 

  1. w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie środków pieniężnych z obligacji;
  2. wypłacając Obligatariuszom za każdą obligację kwotę obliczoną jako suma należności głównej oraz odsetek naliczonych za okres od pierwszego dnia okresu odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem).


lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR