Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 20-07-2021

PS Bank po Zebraniu Przedstawicieli w 95 roku funkcjonowania

 

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Piasecznie odbyło się 30 czerwca 2021 r. Na miejsce tegorocznego Zebrania została wybrana wyjątkowa i w pełni multimedialna sala konferencyjna hotelu ,,EVA Park Life & Spa” w Konstancinie – Jeziornie (obiekt należący do podmiotu z Grupy BPS), położony na terenie Parku Zdrojowego należącego do miasta Konstancin – Jeziorna, w miejscowości aktualnie funkcjonują dwie jednostki operacyjne PS Banku).

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej PS Banku Mieczysław Grodzki informując, że tegoroczne Zebranie ma charakter sprawozdawczo – wyborczy, tzn. będzie realizowało zadania podsumowujące wyniki funkcjonowania Banku w roku obrachunkowym 2020 oraz dokona wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2021 – 2025. Na przewodniczącego Zebrania w wyniku głosowania wybrany został Włodzimierz Szymczak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

Realizując przyjęty porządek obrad Prezes Zarządu Kazimierz Grabczuk, przedstawił sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Banku za 2020 r. Prezes podkreślił, że Bank Spółdzielczy w Piasecznie, rok obrachunkowy 2020, zamknął sumą bilansową w wartości przekraczającej kwotę 911 mln zł (zmiana roczna 105%) oraz wypracował wynik finansowy – zysk netto w kwocie 1 281 tys. zł, który – Zarząd wnioskuje, aby przekazać na zasilenie funduszy własnych PS Banku. Bank charakteryzuje się odpowiednią adekwatnością kapitałową, zarówno wyrażoną łącznym współczynnikiem kapitałowym (15,92%), jak i kapitału TIER1 (15,03%). W przedstawionej opinii z badania sprawozdania finansowego Banku za rok 2020 Biegły Rewident potwierdził prawidłowość przedstawionych sprawozdań finansowych oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Banku. Prezes przypomniał, że historia PS Banku sięga 1926 roku, w którym 28 marca zorganizowano zebranie założycielskie powołujące kasę spółdzielczą p.n. „Rolnicza Kasa Stefczyka, Spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Piasecznie”, zarejestrowaną przez warszawski Sąd Rejestrowy 22 stycznia 1927 roku. Wymienione daty mogą oznaczać, że piaseczyński Bank Spółdzielczy obchodzi jubileusz 95–lecia istnienia.

 

Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej za rok 2020 przedstawił Przewodniczący Mieczysław Grodzki podkreślając, że Rada Nadzorcza, zgodnie z zakresem swoich kompetencji, zajmowała się najistotniejszymi sprawami związanymi z bieżącą działalnością wypełniając funkcje kontrolne i nadzorcze. Podkreślony został dalszy rozwój PS Banku, wzrost funduszy oraz dalsze umocnienie jego pozycji na rynku finansowym w ramach zrzeszenia, jak i na lokalnym rynku. Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał również, że kończy się 4 – letnia kadencja Rady Nadzorczej w obecnym składzie, którą ocenił jako dość trudną ze względu na dynamikę wydarzeń w jakich przychodziło radnym pracować; podziękował wszystkim za dotychczasową pracę oraz życzył członkom organów jak i gościom zdrowia i sukcesów w życiu osobistym oraz zawodowym, także na niwie działalności społecznej. Mieczysław Grodzki, kończąc swoje wystąpienie stwierdził, że na Zebraniu występuje również, jako reprezentant Krajowej Rady Spółdzielczej, której organy uznając wkład i zaangażowanie członków Banku Spółdzielczego w Piasecznie w rozwój polskiego ruchu spółdzielczego wręczył bankowi Medal upamiętniający setną rocznicę uchwalenia Prawa Spółdzielczego w Polsce. Prezes KRS przekazał również reprint „Ustawy o Spółdzielniach”, jako lekturę dla wszystkich aktywistów spółdzielczych, którzy zechcieliby się zaangażować w naprawianie naszego prawa spółdzielczego. Medal oraz publikację odebrał w imieniu banku Prezes Zarządu - Kazimierz Grabczuk.

 

Zebrani Delegaci pozytywnie ocenili działalność oraz wyniki finansowe PS Banku, udzielili absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Piasecznie. Kluczowym elementem Zebrania było przeprowadzenie, w tajnej formie, głosowania nad składem nowej Rady Nadzorczej. W wyniku przeprowadzonego głosowania do Rady Nadzorczej (kadencja na lata 2021-2025) Banku Spółdzielczego w Piasecznie wybrani zostali Adam Grabik, Mieczysław Grodzki, Wiesław Klimkowski, Krzysztof Ksyta, Marek Lewandowski, Władysław Marchewka, Grzegorz Mirkowski, Teresa Stoksik, Włodzimierz Szymczak, Jacek Więcek.

 

Wobec wyczerpania spraw objętych Porządkiem obrad Przewodniczący Zebrania – Włodzimierz Szymczak podziękował wszystkim obecnym, za udział w Zebraniu i sprawne głosowanie, a Członkom Komisji oraz Prezydium za pracę i zamknął obrady.   

 

lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR