Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Subskrypcja

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 04-04-2011

BS Piaseczno ma już 85 lat!

 

Niedziela 28 marca 1926 roku to historyczna data powstania Banku Spółdzielczego w Piasecznie… od tego czasu minęło już 31 046 pełnych dni, co daje dokładnie 85 lat istnienia Banku. Przez ten okres zmieniło się praktycznie wszystko poza pewnością i stałością piaseczyńskiej spółdzielni bankowej.

 

Naturalnym więc był wybór daty 28 marca 2011 roku jako terminu organizacji uroczystego Zebraniem Przedstawicieli, które miało miejsce w sali konferencyjnej biurowca Puławska Plaza w Piasecznie. Spotkanie było pierwszym akcentem rozpoczynającego się obecnie roku jubileuszowego.

 

Na uroczystości gościli przedstawiciele Banku BPS S.A., w tym Pan Mirosław Potulski - Prezes Zarządu; Pan Piotr HuziorPrezes Zarządu Rewizyjnego BS im. F. Stefczyka, Jerzy RóżyńskiPrezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Pan Sławomir SłabuszewskiWójt Gminy Goszczyn, Pan Daniel PutkiewiczZastępca Burmistrza Gminy Piaseczno, Pan Janusz Piechociński Poseł na Sejm oraz Honorowy Członek Banku Spółdzielczego w Piasecznie. Najliczniejszą grupę gości na uroczystym zebraniu stanowiły osoby związane z obecną i historyczną działalnością Banku (członkowie Rad Nadzorczych oraz Zarządów przyłączonych Banków, byli członkowie Zarządu BS Piaseczno oraz kadra kierownicza) - przyjaciele i działacze, mających bezcenny wpływ na jego powstanie, rozwój i funkcjonowanie na lokalnym rynku bankowym.

 

Tegoroczne Zebranie Przedstawicieli otrzymało szczególny charakter ze względu na inaugurację obchodów jubileuszu 85-lecia Banku Spółdzielczego w Piasecznie, które było jednym z trzech ramowych punktów spotkania. Dwie pierwsze części stanowiły oficjalne Zebranie Przedstawicieli, którego głównymi elementami było przedstawienie zmian do statutu Banku, przyjęcie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok poprzedni, podział nadwyżki bilansowej oraz udzielnie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku. Trzecia część zebrania, w której uczestniczyli zaproszeni goście z zewnątrz, stanowiła już wyłącznie część jubileuszową, na którą składało się: przedstawienie informacji nt. statusu ekonomicznego Banku, ustaleń z zebrań grup członkowskich, a także odznaczenie zasłużonych działaczy. Ponadto w porządku obrad znalazły się także wystąpienia przedstawicieli władz Banku mające na celu zaprezentowanie kart z historii, zreferowanie dotychczasowych osiągnięć i sukcesów, jak również wskazanie kierunków dalszego rozwoju piaseczyńskiej spółdzielni.

 

Kluczowym punktem Zebrania Przedstawicieli były zmiany Statutu dotyczące wprowadzenia zapisu umożliwiającego prowadzenie przez BS Piaseczno działalności na obszarze całego kraju. Powyższe wynika z uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, które Bank otrzymał po przedłożeniu odpowiedniego planu rozwoju. Dotychczasowy teren działania ograniczony był wyłącznie do obszaru województwa mazowieckiego. Wśród istotnych zmian należy wyróżnić:

  • zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu czynności bankowych o:
    • pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych;
    • pośrednictwo w zawieraniu umów w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych;
  •  z uwagi na potrzebę budowania stabilnych funduszy Banku podniesiono wysokość wpisowego (zaliczanego na fundusz zasobowy) dla osób
    przystępujących do spółdzielni do kwoty 5.000 zł (poprzednio była to kwota 1.000 zł);

 

W związku ze zmianą z dniem 1 czerwca 2010 r. przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie banku zrzeszającego z Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie, na Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie, wprowadzono do Statutu rozwiązania przyjęte w Grupie BPS S.A., a dotyczą one: funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej, ujednolicenia nazewnictwa oraz wprowadzenia postanowień w zakresie decentralizacji uprawnień Zarządu odnośnie działalności depozytowej.

 

W punkcie wolne wnioski jako pierwszy głos zabrał Pan Mirosław Potulski – Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.  

- Decyzja odnośnie zmiany zrzeszenia nie była łatwa, ale jak widać słuszna, a współpraca zapowiada się obiecująco. Bank Polskiej Spółdzielczości jest obecnie największym Zrzeszaniem i zrzesza na dzień dzisiejszy 359 banków, a za chwilę do zrzeszenia przystąpi 9 kolejnych Banków  – mówił prezes Potulski.

 

- Historia BS Piaseczno oraz jego wieloletnie doświadczenie świadczą o tym, iż Bank oferuje obsługę finansową dostosowaną do potrzeb najbardziej wymagających Klientów. Nowoczesna technologia oraz kompetentna kadra, w połączeniu z doskonałą znajomością specyfiki lokalnego rynku przesądziły o odniesionym przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie sukcesie. W uznaniu zasług władz BS Piaseczno jestem głęboko przekonany, że będzie on godnie kontynuował tradycje spółdzielczości bankowej w kraju oraz pomagał budować jej przyszłość jako sektora nowoczesnego, przyjaznego oraz dostosowującego się do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Jubileusz 85-lecia stanowi piękny hołd składany minionym pokoleniom za bezcenne dziedzictwo, jakie pozostawiły powiedział prezes Potulski.

 

Dziękując władzom i wszystkim pracownikom Banku Spółdzielczego w Piasecznie za wzorową współpracę z Bankiem BPS S.A. złożył życzenia zdrowia, niegasnącego zapału w realizacji zamierzeń oraz spokoju i dostatku w życiu osobistym. Po wręczeniu honorowego odznaczenia, legitymacji i pamiątkowego zegara Prezesowi ZarząduKazimierzowi Grabczukowi i Przewodniczącemu RadyMieczysławowi Grodzkiemu przekazał wyrazy uznania i serdeczne gratulacje.

  

Jako kolejny głos zabrał Poseł na Sejm Pan Janusz Piechociński – Honorowy Członek Banku.

- Trzeba iść do przodu, aby osiągnąć sukces, co ewidentnie czyni każdego dnia Bank Spółdzielczy w Piasecznie. Kryzys w 2009 roku pokazał, że potrafimy się skutecznie obronić. Dużo jest jeszcze do zrobienia i aby temu podołać, trzeba mieć środki, więc zasadne jest wyjście z terenem działania poza obszar województwa mazowieckiego. Życzę władzom Banku podejmowania trafnych decyzji i wielu sukcesów na terenie całego kraju zakończył Poseł Piechociński.       

 
Gminę Goszczyn reprezentował Wójt – Pan Sławomir Słabuszewski.

- W imieniu mieszkańców Gminy Goszczyn z okazji tak zacnego jubileuszu 85-lecia istnienia Banku Spółdzielczego w Piasecznie składam najwyższe wyrazy uznania i szacunku. Pełna poświęcenia praca i zaangażowanie Zarządu przyczyniły się do znakomitego rozwoju Banku, który zalicza się do jednych z najlepszych banków spółdzielczych w Polsce. Bank jest znany ze swej współpracy ze środowiskiem, gdyż oprócz realizacji zadań biznesowych jest otwarty i wrażliwy na potrzeby lokalnej społeczności, a zaangażowana praca przez okres 85 lat przyczyniła się do zdobycia wysokiej pozycji Banku Spółdzielczego w Piasecznie na konkurencyjnym rynku usług finansowych oraz do stworzenia silnego sektora bankowości spółdzielczej w Polsce mówił wójt Słabuszewski.

 

Serdeczne podziękowania za zaproszenie na uroczyste jubileuszowe Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Piasecznie w rocznicę 85-lecia jego założenia złożył także Pan Daniel Putkiewicz – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

- Serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu oraz wyrazy najwyższego uznania za efektywne zarządzanie bankiem, dobre wyniki ekonomiczne oraz szerokie wspieranie inicjatyw społecznych. Działalność Banku od lat pozytywnie wpływa na wizerunek dynamicznie rozwijającej się Gminy Piaseczno. Życzę jak największej liczby zadowolonych klientów, zarówno dla dobra firmy, jej pracowników, jak i mieszkańców Piasecznamówił burmistrz Putkiewicz.

 

Pan Piotr Huzior – Prezes Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka w Warszawie życzył, aby tak jak dotychczas twórcze i wspaniałe karty historii Banku towarzyszyły dalszej Jego działalności. Jednocześnie Radzie Nadzorczej, Zarządowi, Pracownikom oraz wszystkim Członkom Banku życzył dalszych sukcesów w pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

 

Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych - Pan Jerzy Różyński serdecznie pogratulował jubileuszu 85 lat istnienia Banku Spółdzielczego w Piasecznie.
- Konkurencyjne produkty oferowane klientom muszą być poparte wysoką jakością obsługi. Umiejętne połączenie wykwalifikowanej kadry, nowoczesnych technologii oraz komfortowych i funkcjonalnych obiektów stanowi o sukcesie nie tylko piaseczyńskiej Spółdzielni Bankowej, ale całego sektora. Życzę, aby dzięki wytężonej pracy zarządu i pracowników - Bank Spółdzielczy w Piasecznie stał się liderem nie tylko w regionie, ale na poziomie całego krajupowiedział prezes Różyński.

 

Jako kolejna głos zabrała Pani Zofia Korczak – Prezes Zarządu.

- Z wielką przyjemnością w imieniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Lesznowoli składam serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 85-lecia Banku Spółdzielczego w Piasecznie. Z tej okazji życzę Członkom Rady Nadzorczej, Zarządowi oraz Pracownikom Banku wszelkiej pomyślności i sukcesów przyczyniających się do rozwoju Banku oraz kolejnych wspaniałych rocznicpowiedziała Pani Zofia Korczak.  

  

- Od 20 lat jestem związany z naszym Bankiem i ludźmi, którzy w nim pracują. Będąc w oddziale Banku od pracowników czuje się przyjaźń w stosunku do klientów, zawsze potrafią wysłuchać, chętnie służą pomocą, są życzliwi i uśmiechnięci, za co serdecznie dziękuje – mówił Pan Władysław Gosiewski – Przedstawiciel Członków Banku.  

 

Znaczącym punktem trzeciej części spotkania było wręczenie wyróżnień osobom zasłużonym dla historii działalności Banku. Dokonali tego Pan Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Pan Kazimierz Grabczuk - Prezes Zarządu. Dyplomami oraz upominkami w postaci pamiątkowych monet papieskich w podziękowaniu za trud i wysiłek włożony w rozwój Spółdzielni, wspieranie idei spółdzielczych oraz ich krzewienie w lokalnym środowisku zostały nagrodzone niżej wymienione osoby: Piechociński Janusz; Rosłon Jerzy; Olczak Regina; Garbiński Zenon; Korczak Zofia; Śliz Stanisław; Giska Hieronim; Koczyk Jarosław; Siek Stefan; Bogucki Marian; Marchewka Władysław; Narojczyk Kazimierz; Krupińska Krystyna; Wyszkowska Alfreda; Komosa Stanisław; Rutkiewicz Danuta; Regulski Tadeusz; Kilijańczyk Stanisław.

 

Miłym akcentem spotkania było odznaczenia autora obrazu „Bo życie ma sens” – Pana Szymona Staniszewskiego. Artysta jest Laureatem I nagrody Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego o tematyce papieskiej, organizowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Piasecznie. Odkąd piaseczyńskie gimnazjum ma swojego Patrona - Jana Pawła II, stara się budować tradycję szkoły, związaną z osobą Wielkiego Polaka. Służy temu, między innymi konkurs literacko - plastyczny na poziomie szkół gimnazjalnych, poświęcony papieżowi, inspirowany życiem, nauką i twórczością Jana Pawła II. Warto zauważyć, iż idea i założenia konkursu są bardzo szlachetne i głęboko związane z rodowodem naszej skromnej instytucji, dlatego też Bank Spółdzielczy w Piasecznie regularnie uczestniczy w omawianym przedsięwzięciu w charakterze sponsora. Utalentowany nastolatek otrzymał również od Banku, lokatę o wartości 1.000 zł, a omawiany obraz otrzymał każdy uczestnik spotkania.

 

Spotkanie zakończył występ kwartetu smyczkowego, składającego się z wybitnych studentów Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Kwartet w składzie: Michał Bielenia - skrzypce, Mateusz Konopelski - skrzypce, Paweł Czarny - altówka, Michał Zieliński – wiolonczela, swoim występem przeniósł zgromadzonych w świat muzyki klasycznej takich kompozytorów, jak m. in: J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven. Artyści postarali się, aby ich występ został zapamiętany przez zgromadzonych gości i był atrakcyjnym zakończeniem jubileuszowego zebrania.

 

Elementem wieńczącym spotkanie były podziękowania od Prezesa Zarządu Banku – Pana Kazimierza Grabczuka dla uczestników za liczne przybycie na spotkanie jak i aktywny udział w tworzeniu aktualnej historii BS Piaseczno. Ustalony plan spotkania został zrealizowany w stu procentach, tj.: podsumowano miniony rok, zaakceptowano zmiany proponowane przez Zarząd, obrano nowe kierunki działalności przedsiębiorstwa, spotkano się z przedstawicielami członków banku jak i odznaczono zasłużonych działaczy.

Władze Banku podkreślają, że sukces spółdzielni i kolejny jubileusz to przede wszystkim praca i wysiłek wielu pokoleń, a efektami ich pracy jest obecny kształt piaseczyńskiej spółdzielni. Zdobyte przez lata doświadczenie oraz trud pracy staną się fundamentami w następnym kroku rozwoju Banku Spółdzielczego w Piasecznie. Od tego momentu możemy oficjalnie mówić o rozpoczęciu roku jubileuszu - 85 lat istnienia Banku w Piasecznie, który po kolejce wąskotorowej jest najstarszą instytucją działająca na terenie piaseczyńskiej gminy.

 

lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. ► Kod SWIFT: POLUPLPR