Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Subskrypcja

Sonda

Komunikaty

Aktualizacja PS B@nk24

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów już od 27 marca br. w bankowości internetowej PS B@nk24 pojawią się nowe rozwiązania, a wśród nich m.in.:

 • przywrócenie przycisku do wysłania autoryzującego kodu SMS,
 • możliwość bezpośredniej komunikacji z PS Bankiem z wykorzystaniem bankowości internetowej.

 

 

Więcej informacji o nowych funkcjonalnościach po zalogowaniu się do bankowości internetowej PS B@nk24.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Restrukturyzacja z art. 75c Prawa bankowego

 

Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2015r. poz. 128 z póź. zm.), jeśli kredytobiorca opóżnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu tym Bank informuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.


W przypadku złożenia takiego wniosku, Bank umożliwia restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeśli jest ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Restrukturyzacja taka dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym.

 

W przypadku odrzucenia przez Bank wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, będzie on zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie na piśmie szczegółowe przyczyny odrzucenia wniosku.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


e-Składka – proste płatności z ZUS

 

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. 

 


Informujemy, że od dnia 01.01.2018 r. składki na rzecz ZUS należy realizować standardowym przelewem na indywidualne konto płatnika.

Przelewy wykonane jako typ ZUS będą odrzucane. 

 

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

 

Jeśli będziesz miał w 2018  r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

 

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

 

 

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015

 

Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.)zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

W związku z tym zwracamy się z prośbą o umieszczanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujących informacji:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
 • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej rozporządzenia wspólnotowego mogą powodować:

 • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
 • odrzucenie przelewu,
 • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

 • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
 • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EURO-FATCA

 

Bank Spółdzielczy w Piasecznie uprzejmie informuje, iż zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (wynikającej z ustawodawstwa CRS i EURO-FATCA), Bank zobowiązany jest do przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach niż Polska.

W związku z powyższym, od dnia 01.05.2017 r. Bank  będzie wymagał od Klientów informacji na temat kraju rezydencji podatkowej oraz numeru ewidencji podatkowej tzw. TIN.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO-FATCA 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie FATCA

 

Szanowni Klienci,

 

Bank Spółdzielczy w Piasecznie, uprzejmie przypomina Klientom, którzy po dniu 30 czerwca 2014 r. założyli w PS Banku rachunek do działalności gospodarczej, rachunek ROR lub lokatę o konieczności wypełnienia Oświadczenia dotyczącego rezydencji podatkowej tzw. FATCA.

 

Wymóg ten wynika min. z Ustawy z dnia 09.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712).    

 

Niezłożenie wymaganego oświadczenia do dnia 30 listopada 2016 r. 

skutkować będzie ograniczeniem dostępu do rachunku do czasu jego otrzymania.  

 

Wzór oświadczenia - (jeżeli nie odebrali Państwo przesłanego przez Bank drogą pocztową oświadczenia – do pobrania poniżej) - należy wypełnić i dostarczyć do dowolnej placówki Banku lub przesłać elektronicznie w formie skanu na adres e-mail centrala@bspiaseczno.pl. Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiedzą nasi pracownicy – osobiście, telefonicznie lub mailowo – kontakty w zakładce „Placówki i bankomaty”.

 
Do pobrania:    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana sposobu stosowania formularza przelewu celnego

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2015 r. w związku z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych zostaną wprowadzone zmiany w sposobie wypełniania formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami: 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiana Taryfy prowizji i opłat bankowych dla biznesu

  

Zarząd PS Bank informuje, że od dnia 1 września 2013 r. zostaje wprowadzone nowa "Taryfa prowizji i opłat dla klientów prowadzących działalność gospodarczą"

Nowa Taryfa prowizji i opłat jest dostępna na stronie internetowej 
www.psbank.pl (Przedsiębiorcy / Rolnicy), a także jest do wglądu we wszystkich placówkach PS Banku.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny realizacji przelewów zagranicznych i SORBNET


Od 1 września 2013 r. Klienci PS Banku mogą wykonywać przelew za pomocą systemu obsługi rachunków bankowych SORBNET. Przelew taki zostanie niezwłocznie zaksięgowany i przekazany do rozliczeń międzybankowych. SORBNET jest szybszy od przelewów realizowanych w systemie ELIXIR, ponieważ omija sesje przychodzące i wychodzące w bankach. Kwota przelewu nie ma ograniczeń. Przelewy SORBNET realizowane (wysyłane do innego banku) będą od poniedziałku do piątku do godziny 14.30

 

Przelewy zagraniczne realizowane będą od poniedziałku do piątku do godziny 15.00

 

UWAGA - przelewy do Urzędu Skarbowego (US) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) niezależnie od kwoty nie mogą być wysyłane SORBNETEM.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. ► Kod SWIFT: POLUPLPR