Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

O Banku

 

Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank to: 1) bank i 2) spółdzielnia. Z punktu widzenia wykonywanych czynności bankowych polegających głównie na gromadzeniu depozytów, dokonywaniu rozliczeń pieniężnych i kredytowaniu, piaseczyński Bank Spółdzielczy jest jednym z wielu banków, zaliczanych w polskim systemie bankowym do banków komercyjnych. Z punktu widzenia formy zorganizowania, PS Bank jest spółdzielnią osób prawnych i fizycznych, która wspólnie z innymi bankami spółdzielczymi i innymi bankami komercyjnymi, stanowi istotny i trwały element polskiego systemu bankowego.

 

  
Bank Spółdzielczy w Piasecznie jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057537. Bank ma nadany numer statystyczny REGON: 000508773 oraz NIP: 123-00-04-918. Bank prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, Statutu Banku, a także innych przepisów. Siedzibą Banku jest miasto Piaseczno, a terenem działania obszar całego kraju.

 

Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości.

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR