Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Visa Classic Debetowa JUNIOR

 

 

Wygodne płatności z kartą PS Bank dla najmłodszych! 

 

Karta płatnicza VISA Classic Debetowa Junior z mikroprocesorem to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy o międzynarodowym zasięgu, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy młodzieży w wieku 13-18 lat.

 

 

Korzyści
Informacje o produkcie
Jak kupić ?

 

Dla kogo karta VISA Classic Debetowa Junior?

 • dla dzieci i młodzieży w wieku od 13-18 lat,
 • karta wydawana do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego KONTO PIERWSZE, którego prowadzenie jest bezpłatne. 

 

Korzyści:

 • karta z mikroprocesorem,
 • pełne bezpieczeństwo,
 • nieograniczone możliwości,
 • brak konieczności noszenia przy sobie gotówki,
 • pełna kontrola dostępnych środków zgromadzonych na rachunku,
 • Cashback (szczegóły usługi link),
 • bezprowizyjne wypłaty w bankomatach:
  Banku Spółdzielczego w Piasecznie,
 
       oraz bankomatach
 • Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (ZrzeszeniaBanku BPS S.A., 
  SGB Bank S.A.),
 • Planet cash4you.

 

 

Karta Visa Classic Debetowa JUNIOR jest międzynarodową kartą płatniczą z mikroprocesorem, umożliwiającą bezpieczny i komfortowy sposób korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

 

Karta umożliwia dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą:

 
 • płatności w Internecie;
 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS;
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa lub PLUS;
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa;
 

Transakcje za pomocą karty Visa Classic Debetowa JUNIOR dokonywane są do wysokości salda dostępnych środków zgromadzonych na rachunku do którego została wydana karta (Konto PIERWSZE), a także w oparciu o indywidualnie ustalone dzienne limity.

 

Okres ważności karty

 • Karta płatnicza VISA CLASSIC JUNIOR/STUDENT jest wydawana na okres 3-ch lat.
 • Okres ważności karty określony jest na awersie karty i kończy się w ostatnim dniu miesiąca podanego na jej awersie.
 • Niezłożenie przez Posiadacza rachunku lub Użytkownika karty rezygnacji z używania karty w terminie 45 dni przed upływem okresu ważności karty, powoduje automatyczne wydanie karty wznowionej, tj. następnej karty na kolejny okres.
 

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty należy niezwłocznie dokonać zastrzeżenia karty poprzez jeden z niżej wymienionych sposobów:

 
 • telefonicznie w całodobowej infolinii Banku BPS S.A. pod numerami: 
  801 321 456
   lub +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy);
 • telefonicznie korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart 
  tel. +48 828 828 828
   
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA;
 • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę;
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA;

 
► Więcej

    Komunikat    

    Regulamin dostępny w jednostkach operacyjnych Banku.


 

 

 • Odwiedź najbliższą jednostkę operacyjną Banku. 

 

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR