Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Kredyt konsolidacyjny

 
Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na całkowitą spłatę zobowiązań (które są terminowo obsługiwane) wynikających z zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w innych bankach. Ponadto kwota kredytu może zostać powiększona o dodatkowe środki przeznaczone na bieżące potrzeby Kredytobiorcy.

 


Masz pytania, nasz Konsultant chętnie się skontaktuje,

zostaw dane w zakładce kontakt po prawej stronie ekranu >>>

Korzyści
Informacje o produkcie
Jak kupić ?

 

 • jeden kredyt i jedna niska rata zamiast wielu,
 • oszczędność czasu, jeden bank i termin spłaty,
 • długi okres spłaty - nawet przez 25 lat,
 • oprocentowanie już od 11,08% w stosunku rocznym,
 • niska prowizja za przyznanie kredytu
 • dodatkowa gotówka na dowolny cel, nawet 100 000 zł    

 

Zapraszamy do centrów sprzedaży PS Bank.

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 12,21%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 65 000 PLN; okres kredytowania: 120 miesięcy; oprocentowanie zmienne: 11,17% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (Wibor 3M: 5,87%) i marży Banku w wysokości 5,30 %, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Równa rata miesięczna: 901,64 PLN. Całkowity koszt kredytu 44 496,97 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 43 196,97 PLN, prowizja: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1 300 PLN. Podatek od czynności cywilno prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. Koszt odpisu zwykłego z księgi wieczystej: 30,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty: 109 496,97 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.01.2024 r., na reprezentatywnym przykładzie.

 

    

 • Cel kredytu

  konsolidacja następujących zobowiązań:

- kredyt / pożyczka gotówkowa

- kredyt / pożyczka samochodowa

- limit w karcie kredytowej

- limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

- kredyt / pożyczka hipoteczna

- kredyt mieszkaniowy

- kredyt studencki

możliwość otrzymania dodatkowych środków na dowolny cel (nie więcej niż 100.000 PLN i 30% kwoty kredytu)

   

 • Dla kogo

 dla osób, które uzyskują dochody z tytułu świadczonej pracy, renty, emerytury lub prowadzą w celach

 zarobkowych i na własny rachunek  działalność gospodarczą lub rolniczą

   

 • Kwota kredytu

  100 000 zł lub 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 

 

 • Okres kredytowania

do 25 lat w przypadku kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej

 

do 10 lat w przypadku w innego zabezpieczenia kredytu

 

 • Karencja:

 na wniosek Klienta kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia     kredytu/pierwszej transzy nie może przekroczyć 12 miesięcy

w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od kredytu

    

 • Prowizja i opłaty

  zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą prowizji i opłat bankowych 

  

 • Forma zabezpieczenia

  W przypadku kredytu w kwocie nieprzekraczającej 100 000,00  i okresem spłaty do 10 lat

dowolne zabezpieczenie przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, zaakceptowane przez Bank

 

  W przypadku kredytu w kwocie przekraczającej 100 000,00  lub z okresem spłaty powyżej 10 lat

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorców

- hipoteka na nieruchomości mieszkalnej

- cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych

  ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi

- wskazanie Banku jako osoby uposażonej do otrzymywania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie  

  Kredytobiorcy do wysokości zadłużenia wynikającego z umowy kredytu – w przypadku gdy spełnione są  

  łącznie trzy warunki:

1)       kwota kredytu przekracza 80 000 zł

2)       suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat 

3)       kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osobą posiadająca na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny)   

 

Do czasu ustanowienia hipoteki – podniesienie marży o 1 p.p. lub zabezpieczenie przejściowe:

poręczenie cywilne

kaucja pieniężna

blokada środków na rachunku 

 

 • Wymagane dokumenty

  1) dokument tożsamości

  2) wniosek o kredyt (do pobrania)

  3) dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów:

      - informacja o wnioskodawcy:

            nie prowadzę działalności rolniczej / gospodarczej (do pobrania)

            prowadzę działalność rolniczą (do pobrania)

            prowadzę działalność gospodarczą (do pobrania

     - zaświadczenie o osiąganych dochodach (do pobrania)

    4) oryginały umów na podstawie których zostały udzielone konsolidowane zobowiązania

    5) zaświadczenia z instytucji, które udzieliły konsolidowane zobowiązania zawierające 

        informacje na temat:

        - warunków zwolnienia zabezpieczeń

        - terminowości obsługi spłacanych zobowiązań

        - kwoty zadłużenia z tytułu kapitału, odsetek i innych kosztów po uregulowaniu, których zwolnione

          zostanie zabezpieczenie wraz z numerem rachunku na który zostaną przelane środki z udzielonego

          przez Bank kredytu

  6) dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu

  

 • Inne

 warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych

 spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących

 po upływie 12 miesięcy trwania umowy możliwość skorzystania raz w roku z wakacji kredytowych 

  

 • Więcej 

  Regulamin dostępny w jednostkach operacyjnych Banku.

 

 • Odwiedź najbliższą jednostkę operacyjną Banku.
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR