Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Mieszkaniowy - "Mój dom"

 

Kredyt mieszkaniowy - "Mój dom" pozwoli Ci wziąć sprawy w swoje ręce, spełnić marzenia i zamieszkać na swoim. Z naszym produktem kupisz dom, mieszkanie lub działkę budowlaną i zamieszkasz u siebie. Odwiedź naszą placówkę a nasz pracownik poprowadzi sprawnie Twój zakup i wybierze najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.    

Korzyści
Informacje o produkcie
Jak kupić ?

 

 •     kredyt, który pomoże Ci zrealizować marzenia związane 
      z posiadaniem własnego mieszkania, domu lub działki,
 •     kredyt do 80% wartość nieruchomości,
 •     długi okres spłaty - do 25 lat,
 •     kredyt w złotówkach,
 •     wygodny system spłat (raty stałe lub malejące),
 •     raz w roku – wakacje kredytowe.    

 

 

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,52%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 300 000 PLN; okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości;  oprocentowanie zmienne: 8,02% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (Wibor 3M: 5,87%) i marży Banku w wysokości 2,15 %, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Równa rata miesięczna: 2 513,06PLN. Całkowity koszt kredytu 307 633,35 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 303 133,35 PLN, prowizja: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 4 500 PLN. Podatek od czynności cywilno prawnych (PCC-1): 19,00 PLN. Koszt odpisu zwykłego z księgi wieczystej: 30,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty: 607 633,35 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.01.2024 r., na reprezentatywnym przykładzie. 

 

 

 

Cel kredytu
- zakup działki budowlanej;

- zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; 

 

- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;   

 

- nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;  

- przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub w prawo odrębnej własności lokalu; 

- wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego; 

- spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu;

 

- inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym: 

 a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

 

 b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów, 

 c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

 

- inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:  

 a) budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

 b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;  

- zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej.

 

  

Dla kogo
    dla osób, które uzyskują dochody z tytułu świadczonej pracy, renty,
    emerytury lub prowadzą w celach zarobkowych
    i na własny rachunek działalność gospodarczą lub rolniczą

Kwota kredytu
   
kredyt do 80% wartość nieruchomości

Okres kredytowania
    do 25 lat

 

 ►  Karencja:

 • kredyty wypłacane w transzach objęte są standardowo karencją w spłacie kapitału do czasu wypłaty ostatniej transzy
 • na wniosek Klienta każdy kredyt może być objęty karencją w spłacie kapitału - maksymalny okres karencji liczony od dnia uruchomienia kredytu / pierwszej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy
 • w okresie trwania karencji w spłacie kapitału Klient spłaca odsetki od wykorzystanych kwot kredytu


Prowizja i opłaty
    zgodnie z obowiązującą w banku 
Taryfą prowizji i opłat bankowych 

Forma zabezpieczenia

hipoteka na nieruchomości,

cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych;

cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia na życie – w przypadku gdy spełnione są łącznie trzy warunki:

kwota kredytu przekracza 80.000 PLN

suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekracza 65 lat

kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osoba posiadająca na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny)   

do czasu ustanowienia hipoteki – podniesienie marży o 1 p.p. lub zabezpieczenie przejściowe:

poręczenie cywilne

kaucja pieniężna

blokada środków na rachunku


Wymagane dokumenty
    - dowód osobisty
    - wniosek o kredyt 
(do pobrania) 

    - informacja o wnioskodawcy:

   -  zaświadczenie o wynagrodzeniu (do pobrania)
    dokumenty związane z realizowaną inwestycją (np. pozwolenie na budowę,
    kosztorys, przedwstępną umowę kupna-sprzedaży), w przypadku inwestycji
    realizowanej przez dewelopera oświadczenie inwestora 
    dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu

Inne

     wypłata kredytu może nastąpić w transzach, przed wypłatą kolejnej transzy

     należy udokumentować celowość wykorzystania poprzedniej

spłata kredytu następuje w ratach równych lub malejących

Dodatkowo: możliwość skorzystania z wakacji kredytowych


Więcej
    Regulamin dostępny w
jednostkach operacyjnych Banku.

 

 

 

 

Odwiedź najbliższą jednostkę operacyjną Banku.

 

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR