Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Historia

Logo PS Bank

Logo PS Bank

 

 

Kilkadziesiąt lat temu, działacze miejscowych organizacji rolniczych, mając poparcie ówczesnych władz gminnych, podjęli inicjatywę finansowego wsparcia rozwoju rolnictwa

i drobnej wytwórczości oraz walki z lichwą, poprzez efektywniejsze wykorzystanie lokalnych środków finansowych.

 

 

W tym celu, w dniu 28.03.1926 r. w Piasecznie zwołano Zebranie Założycielskie, na którym powołano nową instytucję finansową pod nazwą: „Rolnicza Kasa Stefczyka, spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Piasecznie”. Spółdzielnię zarejestrowano w rejestrze sądowym 22.01.1927 r., a jej tradycje dziedziczy dzisiejszy „Bank Spółdzielczy w Piasecznie”.

 

 

W latach 20-tych poprzedniego stulecia powstało wiele podobnych Kas. Jednak nie wszystkim udało się przetrwać, a świadczyć mogą o tym losy Kasy Stefczyka
w Jeziornie, która po kilku latach niepowodzeń, w roku 1932 przyłączyła się do Kasy piaseczyńskiej. W rozwoju naszego Banku, niewątpliwe okresy prosperity były przeplatane momentami trudnymi. Do takich można zaliczyć czas II wojny światowej, w którym mimo różnych kłopotów Kasa nie przerwała jednak swojej działalności. Najbardziej intensywny rozwój piaseczyńskiego Banku obserwuje się z początkiem lat 80-tych XX w., kiedy podjęto ogromny wysiłek inwestycyjny – budowy nowej siedziby Spółdzielni. Data oddania jej do użytku (marzec 1985 r.) zbiega się z czasem dyskusji i decyzji o podziale Spółdzielni, wyodrębniając z jej struktury funkcjonujący Oddział Banku w Lesznowoli, na bazie którego powstaje samodzielny bank spółdzielczy. Mimo kryzysu gospodarczego, jaki ujawnił się w związku z wprowadzanymi reformami lat 80-tych i 90-tych poprzedniego stulecia, Bank podejmuje realizację kolejnej inwestycji w postaci budowy obiektu na siedzibę Oddziału w Konstancinie. Początkowy okres wdrażania reform społeczno – gospodarczych piaseczyński Bank wykorzystał do rozwoju terenu swojego działania, podejmując decyzje o uruchomieniu dwóch Oddziałów Banku w Warszawie, na Mokotowie i w Ursusie.

 

 

Lata 90-te to trudny okres dla polskich banków spółdzielczych, spowodowany m.in. brakiem ich doświadczenia w funkcjonowaniu w warunkach wolnorynkowej gospodarki. W konsekwencji, wiele z nich ogłosiło upadłość bądź połączyło się z innymi bankami – silniejszymi kapitałowo i organizacyjnie. Wprawdzie konsekwencje sytuacji gospodarczej wielu podmiotów nie ominęły piaseczyńskiego Banku, jednak nie zachwiały one jego sytuacją ekonomiczną, a stosunkowo wysokie kapitały własne uplasowały Bank jako partnera w procesach łączeniowych dla innych banków spółdzielczych. W połowie 1999 r. zaistniał jako Bank przyłączający w stosunku do dwóch podobnych podmiotów, tj. Banków Spółdzielczych w Goszczynie i Magnuszewie. Bank pozytywnie wpisuje się w krajobraz lokalnych społeczności, o czym świadczy jego nieprzerwana działalność od 1927 r. Z pewnością nie zawsze były tylko sukcesy, niekiedy chwile trudne, ale wykorzystując spółdzielczą demokrację, członkowie Banku potrafili rozwijać się i ciągle „iść” do przodu. Zakres koniecznych przeobrażeń spółdzielczości bankowej wynikający z wdrażanych reform tworzy kolejne wyzwania, również dla obecnych działaczy piaseczyńskiego Banku i tak jak dawniej, stawia przed nimi zadanie konkurowania z dużymi instytucjami bankowymi o zagwarantowanie dla tej spółdzielczej instytucji finansowej znaczącego miejsca na lokalnym rynku finansowym.

 

 

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR