Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Wydarzenia

Data dodania: 21-02-2020

Zebrania Grup Członkowskich 2020

 

 

 

Z A R Z Ą D  B A N K U  S P Ó Ł D Z I E L C Z  E G O  W  P I A S E C Z N I E (PS Banku)

zawiadamia Członków Banku, że w dniach 2 i 3 marca 2020 roku 

odbędą się

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

 

 

Grupa I  - dnia 02.03.2020 roku w Banku Spółdzielczym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 23 , godz. 1800  

Grupa obejmuje mieszkańców: miasta PIASECZNA, JAZGARZEWSZCZYZNY, CHYLICZEK, ŻABIEŃCA. 

 

Grupa II - dnia 03.03.2020 roku w Banku Spółdzielczym w Piasecznie przy ul. Kościuszki 23 , godz. 1800  

Grupa obejmuje mieszkańców: ALEKSANDRÓWKI, BASZKÓWKI, BĄKÓWKI, BOBROWCA, BRZÓZY, CZERSKA, CHOJNOWA, CHYLIC, CZAPLINKA, CZACHÓWKA, GABRYELINA, GŁOSKOWA, GOŁKOWA, GÓRY KALWARII, GRÓJCA, JÓZEFOSŁAWIA, KAMIONKI, KOLONII WARSZAWSKIEJ, KRĘPY, KOMORNIK, KONAR, KOSZAJEC, KOZIENIC, LASZCZEK, ŁBISK, ŁOSIA, ŁOZISK, MAGDALENKI, MROKOWA, NOWEJ WSI, PILAWY, PODŁĘCZA, POTYCZY, PRUSZKOWA, RYCZYWOŁU, RAWY MAZOWIECKIEJ, RUNOWA, SIEDLISK, STEFANOWA, SULEJÓWKA, ŚWIERŻY GÓRNYCH, TOMIC, WOJCIECHOWIC, WOLI GOŁKOWSKIEJ, WINCENTOWA, ZALESIA GÓRNEGO, ZŁOTOKŁOSU.  

 

Grupa III - dnia 03.03.2020 roku w Oddziale Banku Spółdzielczego w Piasecznie, Konstancin – Jeziorna ul. Wilanowska 1, godz. 1800 

Grupa obejmuje mieszkańców: BIELAWY, BOROWINY, BRWINOWA, BRZEŚC, CIECISZEWA, CISZYCY, CZARNOWA, CZERNIDEŁ, DĘBÓWKI, GASS, HABDZINA, KĄTÓW, KONSTANCINA-JEZIORNY, ŁĘGU, MICHAŁOWIC, NOWEJ WSI, OKRZESZYNA, OPACZY k/KONSTANCINA, OPACZY k/ MICHAŁOWIC, PARCELI – OBORY, PIASEK, PIASTOWA, SŁOMCZYNA. 

 

Grupa IV – dnia 02.03.2020 roku w Oddziale Banku Spółdzielczego w Piasecznie, Konstancin – Jeziorna ul. Wilanowska 1, godz. 1800  

Grupa obejmuje mieszkańców: BIELAN, CEGŁOWA, GRACJANOWA, GRODZISKA Mazowieckiego, GRÓJCA, KĘPINY, KOMOROWA, KOZIETUŁ, LESZNOWOLI, MAGDALENKI, MAŁEJ WSI, MIESZKOWA, MYSIADŁA, NOWEJ IWICZNEJ, OTRĘBUS, PIASECZNA, PODKOWY LEŚNEJ, POGORZELCA, RADZYMINA, RYBIA, RASZYNA, STAREJ IWICZNEJ, TOMCZYC, TRZYLATKÓW DUŻYCH, SOPOTU, WARSZAWY, WESOŁEJ, ZIELONKI. 

 

Grupa V dnia 02.03.2020 roku w Oddziale Banku Spółdzielczego w Piasecznie, Magnuszew ul. Saperów 28, godz. 1000  

Grupa obejmuje mieszkańców: ALEKSANDROWA, ANIELINA, BOGUSZKOWA, BOŻÓWKI, CHMIELEWA, DĘBOWOLI, GRUSZCZYNA, GRZYBOWA, KĘPY SKÓRECKIEJ, KŁODY, KOLONII, KOLONII ROZNISZEW, KUREK, LATKOWA, MAGNUSZEWA, MNISZEWA,  OSIEMBOROWA, PRZEWOZU STAREGO, PRZEWOZU TARNOWSKIEGO, PRZYDWORZYC, ROZNISZEWA, TYBOROWA, TRZEBIENIA,WILCZKOWIC, WILCZKOWIC DOLNYCH, WILCZKOWIC GÓRNYCH, WOLI MAGNUSZEWSKIEJ, WÓLKI TARNOWSKIEJ, ŻELAZNEJ STAREJ. 

 

Grupa VI – dnia 02.03.2020 roku w Oddziale  Banku Spółdzielczego w Piasecznie, Goszczyn ul. Warszawska 19, godz. 1500  

Grupa obejmuje mieszkańców: BĄDKOWA, KOLONII BĄDKÓW, DŁUGOWOLI, GOSZCZYNA, JózefowA, MODRZEWINY, ODCINKÓW DYLEWSKICH, OLSZEWA, ROMANOWA, RYKAŁ, SIELEC.

 

 

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA GRUPY CZŁONKOWSKIEJ 

 

Szczegółowe informacje związane z kampanią Zebrań Grup Członkowskich można uzyskać w jednostkach operacyjnych PS Banku. 

 

 1. Otwarcie Zebrania. Przedstawienie „Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Piasecznie” oraz Porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej.
 2. Wybór Prezydium Zebrania. Podjęcie decyzji o powołaniu Komisji Zebrania oraz wybór składów osobowych Komisji.
 3. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Piasecznie w 2019 roku, wykonania uchwał z Zebrania Przedstawicieli, odbytego w dniu 28.03.2019 r. oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piasecznie w 2019 roku.
 5. Prezentacja/omówienie projektowanych zmian w Statucie Banku*.
 6. Przedstawienie innych spraw (niż wymienione powyżej) mających być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, w tym:
  a)  Kierunków działalności PS Banku na rok 2020 i lata następne,
  b)  Zmian w uchwale Zebrania Przedstawicieli (Uchwała nr 10/2015 z dnia 23.03.2015 r. z póź. zm.) w sprawie zasad wynagradzania z tytułu zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji w organach Banku Spółdzielczego w Piasecznie i innych ciałach kolegialnych (dot. członków Komitetu Audytu),
  c) Zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kozienicach.
 7. Dyskusja oraz ewentualne sformułowanie wniosków i opinii Grupy Członkowskiej w sprawach objętych Porządkiem.
 8. Wolne wnioski.

 

* Prezentacja zmian w Statucie Banku będzie dokonywana jeżeli Zarząd Banku uzyska odpowiednie zgody KNF na wnioskowane zmiany

 

 

                                                                                                                                                                                                         ZARZĄD BANKU

 

 

lista aktualności
Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR