Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Po 2000 r.

12 września 2012 r.

 


Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna – Filia  w Gołkowie przy ul. Gołkowskiej 19A.


Powołanie jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr A/OP/212/2012.

 

18 kwietnia 2012 r.

 

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna – Filia w Puławach przy ul. Piłsudskiego 13.

Powołanie jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr A/OP/85/2012.

06 sierpień 2011 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna – Filia w Tarczynie przy ul. Ks.Cz. Oszkiela 5.

Powołanie jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr A/SOU/208/2011.

 

01 sierpień 2011 r.

Z dniem 01.08.2011 r. zostaje zlikwidowany Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego w Piasecznie zlokalizowany w Kozienicach przy ul. Parkowej 5 (przy Urzędzie Skarbowym w Kozienicach).

Likwidacja jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr 84/2011.

 

30 kwietnia 2011 r.

Z dniem 30.04.2011 r. zostaje zlikwidowana Filia Banku Spółdzielczego w Piasecznie zlokalizowana w Warszawie przy ul. Marywilskiej 44.

Likwidacja jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr 91/2011.

 

18 września 2010 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna – Filia w Warszawie przy ul. Marywilskiej 44.

Powołanie jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr 187/2010.

04 maja 2010 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna – Filia w Warce przy ul. Długiej 16B.

 

Powołanie jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr 79/2010.

01 grudnia 2009 r.

Od dnia 01.12.2009 r. zmienia się status jednostki operacyjnej zlokalizowanej w Mniszewie z Punktu Kasowego na Filię Banku.

 

Zmiana statusu jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr 224/2009.

1 lipca 2009 r.

W dniu 01.07.2009 r. zostaje zlikwidowana siedziba Filii Banku w Kozienicach przy ul. Radomskiej 33 i uruchomiony Oddział Banku zlokalizowany w Kozienicach przy ul. Warszawskiej 13.

 

Powołanie jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr. 117/2009.

13 grudzień 2008 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna - Filia Banku w Prażmowie przy ul. Czołchańskiego 1.

 

Powołanie jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr. 182/2008.

23 lipca 2008 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna - Filia Banku w Tarczynie
przy ul. Warszawskiej 11.

 

Powołanie jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr. 135/2008.

16 lipca 2008 r.

Zostaje zlikwidowana siedziba Oddziału Banku w Warszawie zlokalizowana
przy ul. Modzelewskiego, a uruchomiona jednostka operacyjna Banku - Filia Banku
w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 33.

 

Powołanie jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr. 134/2008.

1 grudzień 2007 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna - Punkt kasowy Banku

w Warszawie przy ul. Wynalazek 3.

 

Powołanie jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr. 120/2007.

29 sierpień 2007 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjn Punkt kasowy Banku

w Kozienicach przy ul. Parkowej 5.

 

Powołanie jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr. 72/2007.

20 kwietnia 2007 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjn Punkt kasowy Banku
w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Warszawskiej 31.

 

Powołanie jednostki operacyjnej Banku następuje na podstawie Uchwały Zarządu nr. 34/2007.

23 luty 2007 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna - Punkt kasowy Banku

w Piasecznie przy ul. Czajewicza 2/4.

 

Powołanie jednostki operacyjnej Banku nastąpiło na podstawie Uchwały Zarządu

nr. 30/2007.

26 czerwca 2006 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna PK Banku w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Sobieskiego 6.


W dniu 31.07.2009 r. zostaje zlikwidowany PK przy ul. Sobieskiego w Konstancinie - Jeziornie na podstawie Uchwały Zarządu nr. 118/2009.

1 kwietnia 2006 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna - Filia Banku w Piasecznie ulica Szkolna 16 podporządkowana organizacyjnie piaseczyńskiemu Oddziałowi BS.

Powołanie jednostki operacyjnej Banku nastąpuje na podstawie Uchwały Zarządu

nr 41/2006 z dnia 29.03.2006 r.

10 listopada 2004 r.

Rozpoczęła działalność nowa jednostka operacyjna Banku przy ulicy Pionierów 9

w Zalesiu Górnym określona w strukturze organizacyjnej jako – Filia BS.

Powołanie tej jednostki operacyjnej Banku nastąpiło na podstawie Uchwały Zarządu

nr 90/2004 z dnia 12.10.2004 r. Zmiany w strukturze organizacyjnej Banku zostały zatwierdzone decyzją Rady Nadzorczej Banku – Uchwała nr 21/2004 z dnia 12.10.2004

6 czerwca 2004 r.

W porozumieniu z władzami samorządu terytorialnego Gminy Magnuszew, na miejscowym stadionie odbyły się uroczystości „Dni Magnuszewa” oraz pięciolecia połączenia Banków Spółdzielczych w Magnuszewie i Piasecznie.

Świętowano również jubileusz 95 – lecia istnienia Banku, a obecnie – piaseczyńskiego Oddziału Banku w Magnuszewie.

1 stycznia 2004 r.

W wyniku zmiany struktury organizacyjnej BS, rozpoczyna pracę jednostka administracyjna - Centrala Banku Spółdzielczego w Piasecznie, z zadaniem koordynacji pracy jednostek operacyjnych BS oraz reprezentowania Banku na zewnątrz.

Powołanie Centrali BS nastąpiło na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 430/2003

z dnia 17.07.2003 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Piasecznie.

2003

Na podstawie decyzji Zarządu Banku rozpoczęto budowę sieci bankomatów przy jednostkach operacyjnych BS. Pierwsze tego typu urządzenie rozpoczyna pracę

w obiekcie Oddziału Banku w Konstancinie–Jeziornie, dnia 17.11.2003 r., a następnie w dniu 4.12.2003 r. – piaseczyńskiego Oddziału Banku, przy ul. Kościuszki 23

w Piasecznie.

10 października 2003 r.

Uroczyste otwarcie oraz rozpoczęcie działalności nowej jednostki operacyjnej Banku przy ulicy Orzeszkowej 66 w Piastowie, określonej w strukturze organizacyjnej jako – Filia BS.

Powołanie tej jednostki operacyjnej Banku nastąpiło na podstawie Uchwały Zarządu

nr 19/2003 z dnia 26.03.2003 r. Zmiany w strukturze organizacyjnej BS zostały zatwierdzone decyzją Rady Nadzorczej Banku – Uchwała nr 420/2003
z dnia 6.05.2003 r.

17 lipca 2003 r.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Piasecznie, podejmuje Uchwałę

nr 430/2003, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2004 r., o zmianie struktury organizacyjnej BS, w wyniku której wydzielono Centralę Banku i jednostki operacyjne.

Centrala Banku to jednostka administracyjna, której zadaniem jest koordynacja pracy jednostek operacyjnych BS oraz reprezentowanie Banku na zewnątrz.

Zadaniem jednostek operacyjnych Banku jest świadczenie usług bankowych na rzecz aktualnych i potencjalnych klientów BS w Piasecznie.

23 października 2002 r.

Uroczyste otwarcie oraz rozpoczęcie działalności nowej jednostki operacyjnej Banku, przy ul. Rynek 19 w Mogielnicy, określonej w strukturze organizacyjnej jako – Filia Banku Spółdzielczego.

Powołanie kolejnej jednostki operacyjnej Banku nastąpiło na podstawie Uchwały Zarządu nr 21/2002 z dnia 30.07.2002 r. Zmiany w strukturze organizacyjnej BS zostały zatwierdzone decyzją Rady Nadzorczej Banku – Uchwała nr 27/2002 z dnia 27.08.2002 r.

30 sierpień 2002 r.

Uroczyste otwarcie oraz rozpoczęcie działalności nowej jednostki operacyjnej Banku, przy ul. Radomskiej 33 w Kozienicach, określonej w strukturze organizacyjnej jako – Filia BS.

Uruchomienie kolejnej jednostki operacyjnej Banku nastąpiło na podstawie Uchwały Zarządu nr 20/2002 z dnia 30.07.2002 r., w związku z decyzją Rady Nadzorczej Banku – Uchwała nr 26/2002 z dnia 27.08.2002 r. o zmianach w strukturze organizacyjnej BS.

5 listopada 2001 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna Banku Spółdzielczego,

przy ul. Jaworskiego 21h w Konstancinie – Jeziornie, określona w strukturze organizacyjnej jako – Punkt Kasowy.

Punkt Kasowy powołany został na podstawie Uchwały Zarządu nr 16/2001 z dnia 21.05.2001 r. dla bankowej obsługi operacyjnej mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu Osiedla Mirków w Konstancinie – Jeziornie. Zmiany

w strukturze organizacyjnej Banku zostały zatwierdzone decyzją Rady Nadzorczej – Uchwała nr 20/2001 z dnia 26.06.2001 r.

maj 2001 r.

Rozpoczyna działalność nowa jednostka operacyjna Banku, określona w strukturze organizacyjnej jako – Punkt Kasowy, zlokalizowany w obiekcie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Czajewicza 1a, w którym mieści się również Wydział Komunikacji.

Uruchomienie jednostki operacyjnej Banku w formie Punktu Kasowego nastąpiło

w wyniku podpisania umowy o obsłudze bankowej piaseczyńskiego Powiatu,

na podstawie Uchwały Zarządu nr 13/2001 z dnia 19.04.2001 r. Zmiany w strukturze organizacyjnej zostały zatwierdzone decyzją Rady Nadzorczej Banku – Uchwała

nr 14/2001 z dnia 24.05.2001 r.

28 marca 2001 r.

W dniu 28 marca 2001 r. o godzinie 1400, rozpoczęto obrady Zebrania Przedstawicieli, które nawiązywały do odbywanego w tym samym czasie, ale przed 75-ciu laty, Zebrania Założycielskiego „Rolniczej Kasy Stefczyka,   Spółdzielni

z odpowiedzialnością nieograniczoną w Piasecznie”, rozpoczynającego procedurę organizowania Spółdzielni, zakończoną faktem jej sądowej rejestracji, w dniu 22 stycznia 1927 r.

Delegaci postanowili określić okres 10 miesięcy dzielący historyczne dla Spółdzielni daty, tj. Zebrania Założycielskiego i rejestracji sądowej, „Rokiem”, a w roku 2001 – „Rokiem Jubileuszowym”, a ściślej – „Brylantowym” Banku Spółdzielczego

w Piasecznie, w okresie którego organizowano różne uroczystości związane

z jubileuszem Banku.

kwiecień 2000 r.

Rozpoczyna działalność Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie, powołany w związku z umową o obsłudze bankowej budżetu piaseczyńskiego Powiatu.

Powołanie jednostki operacyjnej Banku nastąpiło na podstawie Uchwały Zarządu

nr 3/2000 z dnia 19.01.2000 r. Zmiany w strukturze organizacyjnej BS zostały zatwierdzone decyzją Rady Nadzorczej Banku – Uchwała nr 6/2000 z dnia 9.03.2000 r.

 

W dniu 14.08.2007 r. zostaje zlikwidowany PK przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie na podstawie uchwały Zarządu nr. 64/2007.

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR