Kontakt

Masz pytanie?

Wyślij zgloszenie, oddzwonimy.

*
*
*
*
*
*

Zgoda na wykorzystanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną

Wyrażam również zgodę na wysyłanie na podany przeze mnie adres e-mail lub przekazywanie za pośrednictwem telefonu informacji handlowych, dotyczących nowych produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank (zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

*

Pola wymagane

 ZASTRZEGANIE KART: 0 801 321 456, +48 86 215 50 50 (dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)

 

Sonda

Kalendarium 1926 r. - 2000 r.

14 czerwca 1999 r.

Zebranie Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Piasecznie podejmuje decyzję – Uchwały nr 16/99 i 17/99 odpowiednio o przyłączeniu Banków Spółdzielczych – w Goszczynie i Magnuszewie.

Za datę przyłączania BS-ów w Goszczynie i Magnuszewie przyjęto 1.07.1999 r.,
a jednostki operacyjne tych Banków weszły do struktury piaseczyńskiego Banku jako jego oddziały.

luty 1999 r.

Uroczyste otwarcie oraz rozpoczęcie działalności nowej jednostki operacyjnej Banku w Piasecznie przy ul. Okulickiego 3a, określonej w strukturze organizacyjnej jako – Punkt Kasowy.

Powołanie Punktu Kasowego Banku nastąpiło na podstawie Uchwały Zarządu nr 3/99 z dnia 15.01.1999 r. Zmiany w strukturze organizacyjnej BS zostały zatwierdzone decyzją Rady Nadzorczej Banku – Uchwała nr 1/99 z dnia 15.01.1999 r.

 

W dniu 01.04.2006 r. zostaje zlikwidowany Punkt Kasowy przy ulicy Okulickiego 3a

w Piasecznie na podstawie Uchwały Zarządu nr 41/2006

lipiec 1993 r.

W lipcu 1993 r. rozpoczął pracę Oddział Banku Spółdzielczego w Ursusie,
przy ul. Kolorowej 5.

Lokal, w którym uruchomiono Oddział BS w Ursusie został zakupiony przez Bank

na zasadach własnościowego prawa do lokalu od Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej URSUS. Lokalizacja jednostki oraz adaptacja pomieszczeń następuje

w oparciu o uchwałę Rady nr 17/92 z dnia 20.05.1992 r.

2 stycznia 1992 r.

Z dniem 2 stycznia 1992 r. rozpoczął pracę Oddział Banku Spółdzielczego

w Warszawie na Mokotowie, przy ul. Modzelewskiego 6.

Lokal, w którym uruchomiono Oddział BS w Warszawie został zakupiony przez Bank na zasadach własnościowego prawa do lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej PAX.
Lokalizacja jednostki oraz adaptacja pomieszczeń następuje w oparciu o uchwałę Rady nr 12/91 z dnia 17.07.1991 r.

 

W dniu 16.07.2008 r. zostaje zlikwidowany Oddział Banku w Warszawie.

19 stycznia 1991 r.

Uroczyste otwarcie nowego budynku Oddziału Banku w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1.

Nowy budynek – siedziba Oddziału był projektowany jako część planowanego centrum zespołu administracyjno – usługowego miasta Konstancinie – Jeziornie, które miało stworzyć zwartą zabudowę placu miejskiego. Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod nową inwestycję dokonano dnia 28.04.1988 r.

27 maja 1985 r.

Zebranie Przedstawicieli członków Banku podejmuje decyzję o podziale Spółdzielni

i wydzieleniu z terenu dotychczasowego działania BS – Gminy Lesznowola, w której gdzie na bazie dotychczasowego Oddziału Banku powołano samodzielny Bank Spółdzielczy w Lesznowoli.

Założycielskie Zebranie członków Banku Spółdzielczego w Piasecznie z terenu Gminy Lesznowola odbyło się 2.06.1985 r., które zdecydowało o uruchomieniu pracy nowego Banku z dniem 1.07.1985 r.

9 marca 1985 r.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Banku Spółdzielczego w Piasecznie

przy ul. Kościuszki 23.

Nowy budynek Banku to druga siedziba władz Spółdzielni zorganizowana za własne środki, a jej realizację podjęto na podstawie Uchwały Zebrania Przedstawicieli obradującego w dniu 8.04.1979 r.

3 sierpnia 1962 r.

Decyzją Sądu, wpisy w rejestrze sądowym RS VI 862 przeniesiono do rejestru RS A II 131.

31 lipca 1960 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie delegatów rozstrzyga dwie ważne sprawy dla Kasy Spółdzielczej w Piasecznie:

postanawia o zakupie na własność Kasy i z przeznaczeniem na jej siedzibę, pierwszej zabudowanej nieruchomości, w Piasecznie przy ul. Sienkiewicza 9,
uchwalony zostaje nowy Statut Kasy oparty o statut wzorcowy opracowany dla Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych (Kas Spółdzielczych SOP) przez Centralny Związek SOP.

1 czerwca 1958 r.

Walne Zebranie Delegatów KS w Piasecznie dokonuje zmian w Statucie zatwierdzonych przez O/Wojewódzki Związku Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych w dniu 16.06.1958 r., zgodnie z którymi centralą organizacyjną, rewizyjną i finansową staje się Związek SO – P.

24 czerwca 1956 r.

Walne Zebranie Delegatów GKS w Piasecznie przyjmuje nowy Statut Kasy i dokonuje zmiany jej nazwy na – „Kasa Spółdzielcza w Piasecznie”.

Podstawą zmian jest wzorcowy statut kas spółdzielczych opublikowany w Monitorze Polskim nr 31, poz. 401, z 1956 r., w którym m.in. zapisano, że ich centralą finansową, organizacyjną i rewizyjną jest NBP, a nadrzędnym organem samorządowym – Naczelna Rada Spółdzielcza, działająca za pośrednictwem Komisji ds. Kas Spółdzielczych.

21 czerwca 1950 r.

Walne Zebranie Członków przyjmuje nowy Statut dla RBS i dokonuje zmiany nazwy Banku na – „Gminna Kasa Spółdzielcza, z odpowiedzialnością udziałami w Piasecznie”.

Podstawą zmian Statutu RBS jest Zarządzenie Ministra Skarbu z 4.01.1950 r., zmieniające dotychczasowe spółdzielnie kredytowe na GKS-y, dla których centralą finansową, organizacyjną i rewizyjną staje się Bank Rolny. Treść wzorcowego Statutu opublikowano w Dzienniku Ustaw.

19 maja 1946 r.

Walne Zebranie dokonuje zmiany Statutu Kasy, w tym nazwy Spółdzielni na „Rolniczy Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Piasecznie”.

Zmiany w Statucie oparte zostały na treści tekstu statutu wzorcowego – „Statut Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej”, opracowanego w 1945 r. przez Związek Rewizyjny Spółdzielni RP.

Rejestracja zmiany odpowiedzialności członków z nieograniczonej na ograniczoną

– 10–krotność zadeklarowanych udziałów, następuje w dniu 4.01.1947 r., a rejestracji zmiany nazwy Kasy, Sąd dokonuje dnia 29.03.1947 r.

Zmianę Statutu Kasy, w tym jej nazwy na „Bank Spółdzielczy”, dyskutowano już na zebraniu Rady Nadzorczej w dniu 7.05.1944 r., odbytym w zastępstwie Walnego Zgromadzenia. Zmiany te potwierdzono na Zebraniu Walnym obradującym 10.06.1945 r., decydując jednak o zmianie nazwy na „Rolniczy Bank Spółdzielczy”. Ostateczna decyzja w przedmiotowej sprawie zapada dopiero podczas Zebrania obradującego

w dniu 19.05.1946 r.

10 kwietnia 1932 r.

Walne Zebranie członków Kasy, obradujące w lokalu Domu Ludowego w Piasecznie postanawia o przyłączeniu Kasy Stefczyka w Jeziornie do Rolniczej Kasy Stefczyka

w Piasecznie.

Podstawę rachunkową połączenia Kas Stefczyka w Piasecznie oraz Jeziornie stanowiły ich bilanse, sporządzone za 1931 r.

22 stycznia 1927 r.

Sąd Okręgowy jako Rejestrowy w Warszawie rejestruje „Rolniczą Kasę Stefczyka, spółdzielnię z odpowiedzialnością nieograniczoną w Piasecznie”.

Rolnicza Kasa Stefczyka w Piasecznie została zarejestrowana pod numerem RS VI 862, a rejestracji dokonano na podstawie wniosku założycieli złożonego w Sądzie w dniu 15.09.1926 r.

8 maja 1926 r.

Zorganizowano pierwsze plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Kasy Stefczyka.

Rada konstytuuje się następująco: funkcję przewodniczącego rady powierzono Józefowi Herbowi – ówczesnemu burmistrzowi Piaseczna, zastępcą przewodniczącego zostaje Michał Stolarczyk, a sekretarzem rady – Adam Poncyliusz. Rada wybiera także pierwszy zarząd:

  • Jan Lafery – przewodniczący,
  • Aleksander Poncyliusz (członek),
  • Romuald Aleksander Wojdak (rachmistrz).

28 marca 1926 r.

W lokalu szkoły powszechnej w Piasecznie, o godz. 1400, odbyło się Zebranie Założycielskie Spółdzielni, której nadano nazwę „Rolnicza Kasa Stefczyka, spółdzielnia z odpowiedzialnością nieograniczoną w Piasecznie”.

Serwis https://www.psbank.pl/ używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.
© 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Piasecznie – PS Bank.
Projekt i realizacja: Ideo      Powered by : CMSEdito
Bank Spółdzielczy w Piasecznie - PS Bank z siedzibą w Piasecznie, ul. Kościuszki 23, 05-500 Piaseczno, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000057537, NIP: 123-00-04-918. Kod SWIFT: POLUPLPR